Προφορική Ιστορία και Φωτογραφία

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 11:00 με 11:40

Oι φωτογραφίες ως ίχνη του παρελθόντος αποκτούν «φωνή» μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες διαφορετικών ανθρώπων. Συνιστούν έναν «καθρέφτη με μνήμη», που ανοίγει έναν διάλογο με το παρελθόν και ενίοτε αποκαλύπτει αντικρουόμενες ερμηνείες και πηγές. Έτσι, συνυφαίνεται μια πολυδιάστατη εικόνα, που τελικά συμβάλλει στην αναπλήρωση σημαντικών κενών των γραπτών πηγών και στη διάνοιξη νέων ερευνητικών πεδίων.
Παρακολουθήστε τη μαγνητοσκοπημένη συζήτηση

Ομιλητές

Αναστασία Ταναμπάση

[Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης]

Σοφία Ηλιάδου – Τάχου

[Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας & Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας]

Βλάσης Βλασίδης

[Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]

Γεράσιμος Καλλιγάς

[Εκδότης, Συλλέκτης]

Κωνσταντία Μαζαράκη

[Φαρμακοποιός-Φωτογραφός]