Εικόνα1

Οι δημιουργοί της πόλης στο προσκήνιο

Στράτος Τζίτζης - Κατερίνα Μάρθα Κλάρκ

pod04
Τάκης Ζαρκάδας - Σοφία Γκαγκούση

pod3
Οδυσσέας Γωνιάδης - Γιάννης Καισαρίδης

pod2
Ιωάννης Αβραμίδης - Αντώνιος Λιόλιος

pod1