Σοφία Ηλιάδου – Τάχου

Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας & Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας