Παρουσίαση της βιβλιοθήκης στη πανευρωπαϊκή διαδικτυακή εκδήλωση βιβλιοθηκών "Generation Code: Born at the Library 2020"
Ετήσια Αναφορά 2019
Βραβείο "Πρόσβαση στη Γνώση 2010"
Δελτίο Τύπου (Κινητές Βιβλιοθήκες) - 20/10/2020