Γρηγόρης Κούτερης

[Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων - Salt Pay ]

Δρ. Σταύρος Χαριζόπουλος

[Μηχανικός Λογισμικού - Facebook]

Δρ. Θεοφανώ Κολλάτου

[Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας]

Γιάννης Σακαρίδης

[Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής "Φεστιβάλ Δράμας"]

Δρ. Δημήτρης Ζυγομαλάς

[Αρχιτέκτων Μηχανικός - Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ]

Έλσα Κορνέτη

[Ποιήτρια]

Δρ Σάνη Δημητρουλοπούλου

[Φυσικός, Περιβαλλοντολόγος - PHE]

Αναστασία Ταναμπάση

[Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης]

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

[Μουσικολόγος – Διευθυντής Συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής"]

Άρης Δημοκίδης

[Δημοσιογράφος, Συγγραφέας]