Γρηγόρης Κούτερης

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων - Salt Pay