Δρ. Νικόλαος Καραφόλας

Μηχανικός Οπτικών Επικοινωνιών, ESA