Κατερίνα Γρηγοριάδου

Φιλόλογος - Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας