Μαρία Ανδρομάχη Χατζηνικολάου

Εικαστικός, Ερευνήτρια