Σταυρούλα Τζιούρτζια

Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής - ΑΠΘ